اعطای نمایندگی مانتو شلوار اداری :  بیسانتو در نظر دارد جهت گسترش فروش ست لباس اداری بانوان شامل مانتو شلوار اداری، کت زنانه، مقنعه فرم، شومیز و کراوات زنانه، به شهرهای ذیل نمایندگی فروش  اعطا نمایند .

کرج، اصفهان، شیراز، اهواز، بوشهر، بندر عباس، زاهدان، کرمان، رشت، ساری، سمنان، ایلام، سنندج،  کرمانشاه، ارومیه، خرم آباد   

 

80 درصد مشتری ها از طریق تبلیغات برای نماینده می فرستیم و نماینده می بایست اختصاصی محصولات شرکت ما رو در فروشگاه و یا دفتر کار داشته باشند.

اعطای نمایندگی مانتو شلوار اداری

 

شرایط احراز نمایندگی به شرح زیر است:


* تابعیت جمهوری اسلامی ایران

* حسن شهرت در شهر مربوطه

* برخورداری از توان مالی لازم

* دارای فروشگاه و یا دفتر کار در شهر مربوطه

 

اعطای نمایندگی مانتو شلوار اداری

 

** هدف ما ايجاد يک شبکه زنجيره اي بزرگ فروش اختصاصی ست لباس ادرای بانوان در سراسر ايران مي باشد و تمرکز اصلي ما هم بر روي مانتو شلوار اداری، کت زنانه، شومیز زنانه، کراوات، مقنعه و مقنعه فرم مي باشد.

** متقاضی نمایندگی به غير از فروش و پخش مانتو شلوار اداری می توانید با شرکتها، سازمانها و ارگانهایی شهر خود، قراداد امضا کند و ما توليد آن را به عهده ما بگذارد .

 

قرارداد واگذاری نمایندگی انحصاری فروش ست لباس ادرای بانوان

   به حول و قوه الهی این قرارداد در تاریخ .   .   .   .   .   فی ما بین بیسانتو به نمایندگی .   .   .     .    .    .  .   .   .   .   به عنوان فروشنده  که منبعد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای/ خانم.   .   .   .   .    .   .   .   .   .    فرزند  .   .   .  .     .     شناسنامه  .   .   .   .   .    .  کد ملی .   .   .   . .    .   .   .      صادره از.   .   .     .   .   .   نشانی    .  .   .   .   .    .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . .   .   .  .   .   .   .   .   .  .  تلفن :  .   .   .  .   .   .   .   از طرف دیگر به عنوان خریدار که منبعد نماینده نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند.

ماده اول: موضوع قرارداد

   موضوع قرارداد عبارتست از فروش ست لباس اداری بانوان با شرایط و  ضوابط فروشنده .

ماده دوم: مدت قرارداد

   مدت قرارداد ازتاریخ امضاء قرارداد یک سال می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ماده سوم: شرایط قرارداد

1-3 - فروشنده محصولات خود را به صورت امانی (امانت) به نماینده می دهد و نماینده هر ماه نسبت به تعداد فروش محصولات امانی خود، با فروشنده تسویه حساب می نماید .

2-3 - نماینده می تواند هر فاکتور خرید را مرجوع نماید و تا یک ماه نسبت به  بازگرداندن محصولات امانی که به فروش نرفته اقدام نماید در غیر این صورت  محصولات به منزله فروش رفته  تلقی خواهد شد و نماینده بایستی تا یک هفته نسبت به تسویه کامل آن فاکتور اقدام نماید .

ماده چهارم: شرايط تضمينات نمايندگي

 نماينده به منظور ضمانت حسن انجام قرارداد سپرده  به مبلغ  .   .   .   .   .    .   .   .   .    برای مدت یکسال شمسی  واریز به شماره حساب  .   .   .   .   .    .   .   .   .  .    .   .   .   .   .   در اختيار شركت ميگذارد كه در صورت عدم پرداخت بدهی ها، شركت بتواند بدون قيد و شرط نسبت به وصول مطالبات خود نيابتاً و وكالتاً از نماينده،  اقدام نمايد.

ماده پنجم : تعهدات نماینده

 1-5- نماینده متعهد و ملزم است اختصاصی محصولات فروشنده را در فروشگاه و یا دفتر کار خود داشته باشد و لباس متفرقه و محصولات دیگر خودداری  نمایند . و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی از انحاء سوء استفاده از عنوان نمایندگی محسوب می شود نداشته و ندارد . ایجاد هر گونه تعهدات و الزامات و اخذ وجه یا وجوه از مشتری به نام و از جانب فروشنده بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی فروشنده، استفاده از نام و علائم تجاری فروشنده در غیر موارد لازم جهت اجرای مفاد قرارداد حاضر، که در صورت سوء استفاده، شخصاً مسئول پیامدهای قانونی آن و جبران خسارات وارده به فروشنده و اشخاص ثالث خواهد بود.

2-5  - نماینده متعهد می گردد کلیه اطلاعاتی که در رابطه با انجام موضوع قرارداد کسب می کند محرمانه تلقی نموده و فقط در جهت منافع و مصالح فروشنده و در راستای اجرای موضوع قرارداد مورد استفاده قرار دهد.

3-5 - نماینده حق صدور هیچگونه پیش فاکتور تحت هر عنوان را نداشته و صدور پیش فاکتور بنا به درخواست نماینده، فقط توسط فروشنده انجام خواهد شد.

4-5 - نماینده متعهد گردید فاکتور فروش ارائه شده از طرف فروشنده را قبول و سند رسمی تلقی کند و وجه آن را عند المطالبه بپردازد و برای شهرستانها بجز شرایط فوق رسید باربری یا تعاونی که  اجناس به آن طریق  ارسال شده را  نیز سند رسمی  تلقی کند  .

ماده ششم : تعهدات فروشنده

1-6 - فروشنده محصولات را در اختیار نماینده قرار می دهد و در ازاء تسویه ماهیانه نماینده به همان میزان، محصول به نماینده بدهد

2-6 - تبلیغات در سایت، اینستاگرام و محیط مجازی،جهت جذب مشتری برای نماینده  

6-3 - در صورتیکه فروشنده صلاح بداند نماینده را در امر بازاریابی و عقد قرارداد تولید و انجام موضوع قرارداد به هر مرجع و به هر کسی که وی درخواست می کند کتباً معرفی می نماید .

6-4 - پنل ویژه نمایندگان سایت اینترنتی بیسانتو   www.fashion4iran.comو همچنین پنل حسابداری آنلاین برای صدور فاکتور نمایندگی در اختیار نماینده قرار می دهد .

 ماده هفتم : فسخ قرارداد

  در صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی نماینده، فروشنده با توجه به ماده پنجم این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و نماینده در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و زیان نخواهد داشت لکن در صورتیکه نماینده خواهان فسخ قرارداد باشد می بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به فروشنده، ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط نماینده به فروشنده لطمه ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید .

تبصره1: هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره،   نماینده از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه نمایندگی محروم یا ممنوع گردد، فروشنده مجاز است قرارداد  وی را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نماینده نخواهد بود . فروشنده می تواند در صورت صلاحدید قرارداد نمایندگی را با قائم مقام نماینده یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید .

تبصره2: در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین، نماینده موظف است ضمن جمع آوری آثار و علائم نمایندگی فروشنده، سربرگهای موجود، مهر و تابلوی نمایندگی را حداکثر یک هفته پس از فسخ به فروشنده تحویل نماید.

ماده هشتم : جبران خسارت

   در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از نمایندگی، فروشنده می تواند کلیه خسارات وارده به خود را از محل تضمینات و وثائق نماینده وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق فوق از طرق قانونی دیگر برای وصول  مطالبات و خسارات وارده به خود اقدام نماید . اقدام فروشنده برای وصول مطالبات و خسارات وارده مسقط تعهدات نماینده نبوده و در این خصوص نیز نماینده حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به فروشنده نخواهد داشت .

ماده نهم : روش حل و فصل اختلاف

   در صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتداً  مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، طرفین می توانند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در شهر تهران موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند.

 ماده دهم :  تعداد مواد و نسخ قرارداد

   این قرارداد در سه نسخه ( مشتمل بر 10 ماده و 2تبصره ) با حکم واحد تنظیم و امضاء و بین طرفین قرارداد مبادله گردید و پس از امضاء قطعی و لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء فروشنده   :                                                          مهر و امضاء نماینده :   

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره موبايل 09303999340  تماس حاصل فرمائيد . نمونه قرارداد اعطاي نمايندگي در ذيل آمده است.

---------------------------------------------------------------------------

خبر ها و مقالات در حوزه مد و لباس را در سایت مد یک دنبال کنید 

گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل مقنعه های زیبا

کلکسیونی از شیک ترین مدل های مانتو شلوار اداری

مجموعی از شیک ترین کت زنانه به مدلهای مختف

فروش انواع پارچه بروجرد 

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم