مجوز های سایت اینترنتی و همچنین فروشگاه دنیای مد و لباس

1 مجوز فعالیت از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی  وزارت صنعه و معدن و تجارت ( نماد اعتماد الکترونیکی )

2-  مجوز از ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد (نشانئملی ثبت -رسانه های دیجیتال )

3- پروانه کسب از اتحادیه پوشاک تهران

.

نشان ملی ثبت وزارت ارشاد

پروانه کسب از اتحادیه پوشاک تهران